top of page
Online Terapi

ONLİNE TERAPİ

Uzaktan danışmanlık hizmeti son dönemde popülerlik kazansa da tarihçesine baktığımızda eski dönemlerde de yaygın ve tercih edilen bir hizmet olduğunu görmekteyiz. Kasım 1953 tarihinde İngiltere’nin yardım kuruluşu olan ‘Samaritans’ intihara meyilli kişiler için hizmet veren “999” hat ile yapılan telefon görüşmeleri uzaktan danışmanlık hizmetinin resmi olarak başlangıcı sayılmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren “tele-psikoterapi” olarak adlandırılan telefon yardım hatlarının kullanımının artışı günümüzde, profesyonel online danışmanlık hizmetlerinin telefon yoluyla gerçekleşmesi için zemin hazırlamış oldu. Yirminci yüzyılın ortalarına doğru iyice yaygınlaşmaya başladı.

Birçok araştırma, online psikolojik danışmanlık hizmetlerinin başta depresyon, kaygı bozuklukları, stres, bağımlılık, fobiler, ilişki problemleri, özgüven problemleri, gibi birçok sorunda yüz yüze görüşmeler kadar, hatta bazı durumlarda yüz yüze görüşmeden daha etkili olduğunu göstermektedir.


 Bireylerin mahremiyetini dikkate alarak, gizlilik ilkesine uyularak, sessiz ve yalnız olunan bir ortam sağlanmalıdır. Yüz yüze danışmanlık prensibinde olduğu gibi online danışmanlık hizmetinde de görüşmelerin düzenli aralıklarla gerçekleşmesi önemlidir.

 

Online terapinin en önemli özelliği ulaşılabilir, kolay ve konforlu hizmet oluşudur. Bazı durumlarda kişinin kendi evinde olmasının rahatlatıcı, güven verici olaması avantaj sağlamaktadır.

Oyun Terapisi

OYUN

TERAPİSİ

''Çocukların dili oyun, kelimeleri oyuncaktır.''

 Çocuklar korkularını, kaygılarını, travmalarını, sorunlarını bir yetişkin kadar kolay ifade edemediği için, sorunlarını anlamak, anlamlandırmak ve çözmek için desteğe ihtiyaçları vardır. Çocuklar oyun oynarken kendilerini rahat ve kolay ifade ederler. Bu nedenle Oyun Terapisi, oyunun terapötik gücü kullanılarak çocukların dillerini anlamaya ve çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir terapi türüdür.

 

Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ortaya koymasına destek olunan özgür bir ortam yaratılır.  Çocukların psikososyal gelişimlerini sağlıklı geçirmelerine ve yaşadıkları problemleri çözmelerine yardımcı olmayı hedefler. Terapi sırasında oyun ile baş edemediği duyguları ve yaşadığı zorlukların canlandırır, deneyimler ve üstesinden gelmeye çalışılır, istenilmeyen davranışların yerine yeni davranış kalıpları kazandırılır. Aynı zamanda bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmek amaçlanır.  Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla kendini ifade etmesine yardımcı olunan bu terapide birçok problem ele alınabilmektedir.

 

Çocuklara yönelik terapide çalışılan konular; 

Kaygı Bozuklukları, Sosyal İletişim Bozuklukları, Davranım Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Okula Uyum Sorunları, Okul Korkusu, Ayrılma Kaygısı, Okul Öncesi Dönem Sorunları, Tırnak Yeme, Okul Dönemi Sorunları, Ergenlik Dönemi Sorunları, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Boşanmış Aile, Ders Çalışmaya Karşı İsteksizlik, Özsaygı Sorunları, Çekingenlik, İçe kapanıklık, Öfke Kontrolü, Altını ıslatma, Çalma Problemi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, İnatçılık Problemi, Kardeş Kıskançlığı, Konuşma Bozuklukları, Korkular, Otizm, Parmak Emme, Tikler, Öğrenme Bozuklukları

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözülmesi konusunda bireylere destek sağlamak amacıyla yapılan profesyonel danışmanlık hizmetidir. Danışmanlık sürecinde terapötik beceriler kullanılarak bireylerin problem çözme becerisini geliştirmek, farkındalık kazandırmak, kişinin kendini ve sorunlarını tanıması, anlaması ve bu sorunların üstesinden gelmelerine destek olmak, danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlamasına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 

Hepimiz yaşamın karşımıza çıkarttığı istenmeyen olay ya da durumların bazı zorluklarla başa çıkmakta zorluk yaşadığımızı hissedebiliriz. Günlük rütinlerimizi yapmakta, sorumluklarımızı yerine getirmekte, anı yaşamakta, zevk almakta güçlü yaşayabilir, dünyanın üstümüze geldiğini, çıkış bulmakta zorlandığımızı hissedebiliriz. Bu olumsuz durum hem kendimizle hem de çevremizdeki kişilerle sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Birtakım nedenlerden dolayı, çoğu kişi değerli olduğunu, anlaşıldığını hissettiği ve bireysel alanlarına saygı duyulan bir ilişki kurma şansı bulamamaktadır. Terapi sürecinde danışan/danışman ilişkisinde öncelikli ve temel olarak güven ve saygıya dayalı yeni ve iyileştirici bir ilişki kurulur. Bu terapötik ilişki sayesinde kişi kendini daha rahat açmaktadır. Profesyonel destek almak, yalnızca yüzeysel olarak değil altta yatan, kendi başımıza çözümleyemediğimiz sorunları da çözebilmemize yardımcı olmaktadır. Bireysel danışmanlık, çıkmada hissettiğimiz zorlu dönemlerle başa çıkabilmenin en doğal ve ilaçsız yoludur.

Bireyin bu yardıma ihtiyacının olduğunu kabul etmesi ve bu konuda destek alabilmek için adım atmak zorlu bir süreçtir.

 

Bireysel Danışmanlık hizmetinde, özgüven, kaygı, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), panik bozukluk, öfke kontrolü, kayıp ve yas süreci, travma sonrası stres bozukluğu, gebelik ve doğum sonrası danışmanlık, fobiler, sosyal iletişim sorunları, boşanma süreci ve sonrası danışmanlık gibi birçok konu çalışılmaktadır.

 

Bireysel danışmanlık süreci kişiden kişiye göre değişmektedir. Danışanın aktif ve düzenli katılımı her danışmanlık sürecinde olduğu gibi önemlidir. Kısaca; bu süreçte bireyin güçlenmesi, baş etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

ÇİFT TERAPİSİ

 &

AİLE DANIŞMANLIĞI

Çift Terapisi, Aile Terapisi, İlişki Terapsi olarak farklı adlandırılsa da aynı danışmanlık hizmetidir.

 

Çift ilişkilerinde muhakkak evli olma durumu söz konusu değildir.  Çift Terapisi, ilişki yaşayan her çifti kapsamaktadır. Aile Danışmanlığı’nda aile üyelerine bütüncül yaklaşılmakta ve gerekli durumlarda birlikte çalışılmaktadır.

Aile bir sistemdir ve her sistemin ayrı dengesi, dinamiği vardır. Kimi zaman bu sistem içerisinde sorunlar, ilişkilerde bozulmalar, iletişimde aksamalar yaşanıp ilişkiyi zorlayıcı dönemlere girebilir. Önemli olan sistem içinde bu dönemleri en sağlıklı şekilde atlatmak olmalıdır.
 

Bu sistemde yaşanan çatışmalar veya ilişkilerdeki sorunlar aile sistemin tamamını olumsuz etkilemektedir. Aile Danışmanlığı’nda aile içi iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi, ilişkilerde yaşanan ve çözmekte zorlanılan noktaları ortaya çıkararak aile fertlerinin bu sorunları çözebilmesi için destek olmak hedeflenmektedir.

 

Aile Danışmanlığı, uzmanlar tarafından bu gibi durumlarda problemlerin temeline inerek, bireylerin birbirini daha iyi anlama, daha sağlıklı iletişim kurabilme, beklenti ve ihtiyaçların farkına varılmasına destek olur.

 

Farklı kültür ve aile yapısı içinde yetişmiş ayrıca farklı geçmiş yaşantılara sahip bireylerin düşünceleri, ihtiyaçlarının farklı olması olağandır. Gündelik yaşantıda karşılaştığımız stres faktörleri veya zaman içerisinde çiftler arasında ön plana çıkan farklı düşünceler, tartışmalar çiftlerin çözemedikleri sorunlara yol açmaktadır.


 Terapist, çiftlerin birbirlerine karşı olan çatışmalara neden olan davranışlarının farkına varılmasına ve bu davranışların yerine başka davranışlar geliştirmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte çatışma yaşandığında kullanılabilecekleri sağlıklı davranış becerileri kazandırmaya çalışmaktadır.

Çift ve Aile Terapisi

Ebeveyn danışmanlığı; hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemilerinde çocuğun temel ihtiyaçları, gelişim özellikleri, hangi davranışın normal hangi davranışın anormal olduğunun tespit edilmesi, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini takibinin yapılması, uygun anne baba tutumlarının belirlenip becerilerinin geliştirilmesi konularında verilen danışmanlık hizmetidir.

 

Bebeklik , çocukluk ve ergenlik dönemleri hızlı bir gelişim ve büyüme süreçleridir. Bu süreçlerde belirli yaş ve dönemlerde yaşanılan gelişimsel krizler vardır. Her yeni dönem, her yeni yaş, her değişiklik beraberinde krizleri de getirir. Bebeğin doğması, bakımı, süt emmesi/emmesi, yeme düzeni, uyku düzeni, mizacı, emmeye/emziğe/biberona veda etmesi, yürümesi, konuşması, tuvalet alışkanlığı edinmesi, kreş/okula başlaması, sosyal ilişkileri, ilkokula başlaması, kardeş ilişkileri, ders çalışma alışkanlığı kazanması, okuma-yazma süreci vb. birçok önemli değişimler yaşanırken, bu değişim süreçleri çeşitli krizlere neden olmaktadır. Bu krizler doğaldır ve atlatılması gereken durumlardır. Önemli olan yetişkinler olarak bu krizler dönemlerini doğru yönetebilmektir.

 

Ebeveyn Danışmanlığı’nda krizler sorunlu davranışlara dönüşmeden, gözlemlenen olumsuz davranışlar varsa bu davranışlar oturmadan yeni davranış kalıplarına dönüştürerek, hem çocuk hem ebeveynler hem de varsa diğer aile üyelerinin yıpranmadan sağlıklı bir şekilde süreci atlatması hedeflenmektedir.

 

Çocukların gelişim özelliklerini bilmek, ebeveynlerin bilinçli davranabilmeleri ve çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Yaşanan sorunlara bakıldığında birçoğu ebeveynlerin, çocuğun gelişimsel özelliklerini tam bilmemesinden ve bu dönemlerdeki gelişimsel krizleri uygun yönetememesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda daha kolay çözümlenecek krizler büyür hatta başka sorunların da oluşmasına neden olur ve böylece çözüm gitgide zorlaşır.

EBEVEYN

DANIŞMANLIĞI

 

Ebevyn Danışmanlığı
Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi, kişiliğin tamamlandığı, insan gelişiminin en önemli ve karışık olduğu dönemdir.  Artık çocukluktan yetişkin olmaya adım atılır. Bu süreçte, ergenlerin öz güven, sosyal ilişkiler, aile üyeleri ile ilişkiler, okul içi ilişkiler, iletişim problemleri, sorumluluklar, eğitimsel performans, ruh sağlığı gibi konularda destek sağlanmaktadır.

 

Çocukluk dönemi danışmanlık hizmetinde olduğu gibi Ergen Danışmanlığı’nda da ebeveynlerle ve ayrıca ihtiyaç durumdan okul ile de işbirliği sağlanmaktadır. Ebeveynlere uygun yaklaşım ve tutumları konusunda destek sağlanmaktadır.

 

Ergenlik döneminde görülen tepkisel davranışlar, ayrışma-bireyselleşme, kimlik karmaşası, sosyal ilişkiler, özgüven sorunları, duygusal sorunlar, davranış bozuklukları, ebeveynlerle yaşanan aile içi çatışmalar ve iletişim sorunları, mesleğe yönelme ve kariyer danışmanlığı, motivasyon, sınav kaygısı, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konular ergen danışmanlığı çerçevesinde yer almaktadır.

ERGEN

DANIŞMANLIĞI

 

Uygulanan Testler

Bender Gestalt Görsel - Motor Algılama Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Burdon Dikkat Testi

AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

Goodenough Bir İnsan Çiz Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Frostig Görsel Algı Testi

Cümle Tamamlama Testi

Durumluk / Süreklilik Kaygı Ölçeği

Çocuklar için Depresyon Ölçeği

Conners Anne Baba-Öğretmen Davranış Derecelendirme Ölçeği

UYGULANAN

TESTLER

 

bottom of page