top of page

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi
EMDR yani ‘’Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’’ etkili bir psikoterapi yöntemidir. EMDR, teorik zemini Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne dayanan, literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alan fizyolojik temelli bir terapi yöntemidir.

EMDR, 1987’de Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin etkisini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Ardından travmaya maruz kalmış kişiler üstünde de çalışılmaya başlandı (Journal of Traumatic Stress, 1989).

Travmaların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin, rahatsızlıkların arkasında işlev bozan ve izole bir şekilde depolanan anılar vardır.

Kişinin kendisiyle ilgili olumsuz inançları, olumsuz duygusal tepkileri ve olumsuz somatik tepkileri; geçmiş yaşantı ve deneyimlerin dışavurumudur. Yani problemin kendisi olmaktan ziyade şimdiki zamanın tetikleyicileridir. Örneğin; Ben aptalım olumsuz inancı, kişinin başarmaktan korkmasına yol açan duygusal tepki vermesine sebep olabilir. Sınav öncesi karın ağrısı yaşaması da somatik tepkisidir. Bu olumsuz inanç ve dışavurumların hepsi işlenmemiş anıların şimdiki zamandaki etkileridir ve şuanı tetikleyici durumlardır.

Büyük kazalar, kayıplar, göç, savaş, taciz, tecavüz, a doğal afetler, büyük hastalıklar, şiddete maruz kalma, ihmal ve her türlü istismar (psikolojik, fiziksel, sözel) başarısızlıklar, vb. her türlü travmatik yaşantı ve hatta günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar işlenmemiş anılar arasında yer alabilir.

EMDR Terapi’nin en önemli etkilerinden biri de kişiye yeni bakış açısı kazandırması, pozitif inançlarını geliştirmesi ve olumlu duygularla kişiye gelişim sağlamaktadır.

Tedavi süresi duruma ve travmaların sayısına, deneyimlerine göre değiştiği için süre de değişmektedir.


EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

  • Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)

  • Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)

  • Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)

  • Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)

  • Amerika Savunma Bakanlığı (U. S. Department of Defense)

  • Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)

  • Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page